Od založenia spoločnosti (04/2013) sme realizovali geotechnické a geologické práce  hlavne v rámci východného Slovenska, aj stredného Slovenska.

Pravidelne sa zúčastňujeme odborných (geologických, geotechnických, stavebných - cestných) konferencií a školení pre doplnenie a odovzdanie odborných skúseností.

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

IG prieskum:

Rok 2014

 • Humenné – výrobná hala ATOL, posúdenie základových pomerov
 • Banské-Mošník Technologický objekt pre letecké navigačné služby, posúdenie základových pomerov
 • Malá Ida – geologický dohľad – I a II.etapa Technická infraštruktúra pre IBV za Berekom

Rok 2013

 • Košice – Panoráma III.etapa, posúdenie základových pomerov
 • Michalovce – Rekonštrukcia a prístavba budovy Okresného súdu
 • Leles Kapoňa – liehovar BALDER

 

Poľné skúšky (in situ)

Rok 2015

 • Spišská Nová Ves – ČOV
 • Košice – TEKO, Denitrifikácia kotla PK4n
 • Petrovany - LC VEDOS
 • Prešov - hala, Strojnícka ul.
 • Malý Šariš - SP TRANS
 • Michalovce - Hasičská stanica
 • Košice - stavebné objekty v USS Košice
 • Košice - sklad Labaš
 • Bidovce - Green Oil
 • Veľká Ida - LC KKP Invest, II.etapa
 • Košice - Obytný súbor Park Anička
 • Košice - SM Fresh, Bukovecká
 • Stropkov-Krušinec - kanalizácia
 • Mirkovce - Brestov - št. cesta
 • Košice - Weltauto, II.etapa
 • Petrovce - kanalizácia
 • Lipovce - skladová hala
 • Bardejov - OC Vojtek
 • Baldove - nakladacia rampa
 • Malá Ida - IBV za Berekom
 • Spišská Nová Ves - IBV Modrý vrch
 • Bidovce - sklady
 • Košice - Ťahanovce, skladovacia hala Inmedia
 • Kežmarok - suché poldre JAVORINA
 • Prešov - Fragokov
 • Prešov - Dulová Ves - IBV
 • Hencovce - Bukóza
 • Šamudovce
 • Lenartov - maštaľ pre hovädzí dobytok
 • Košice - Decathlon
 • Teriakovce
 • Košice - Nová Terasa II. etapa
 • Košice, ZŠ Bukovecká - inline ihrisko
 • Michalovce - Nemocnica Novej Generácie
 • Valaliky - hala KOBA Steel
 • Trebišov - Optimalizácia distribúcie tepla
 • Svidník - budova MEDIK SK
 • Prešov - Villa Plaza
 • región Bodva - Hodkovce, Nižný Klátov, Mokrance - vodovod/kanalizácia
 • Spišské Podhradie - Kanalizácia
 • Čaňa - hala MANEX
 • Bardejov - lávka pre peších cez Topľu
 • Spišské Vlachy - predajňa potravín
 • Barca - základy pre RD

 

Rok 2014

 • Sokoľany – ČOV
 • Košice – Areál Juh 1
 • Košice – stavebné objekty v areáli U.S.Steel (VP2,VP3, vápenka, Kotol K7...)
 • Michalovce – GVP Močarianska ul.
 • Košice – Garbiarska ul.
 • Divín – Rekonštrukcia kaštieľa
 • Veľká Ida – Logistické centrum KKP Invest
 • Budkovce PS1
 • Košice – Šaca – Operačné centrum-prístavba
 • Rozhanovce – výrobná hala
 • Košice – Veľkosklad LABAŠ
 • Košice – Šaca Operačné centrum
 • Spišská Nová Ves – Dobudovanie a intenzifikácia ČOV
 • Župčany – areál LINAK
 • Čaklov – hydinová farma
 • Hanušovce – Petrovce – skládka NNO, III.etapa
 • Bidovce – Motocentrum Green Oil
 • Košice – Auto Gabriel
 • Hlinné – miestna komunikácia
 • Kriváň – križovatka
 • Trebišov – ČOV
 • Myslina – Müller Textile
 • Vranov nad Topľou – Úprava nekrytej plochy pre osadenie ľadovej plochy
 • Košice – Šafranová záhrada 2
 • Bardejov – MAKOS hala
 • Štrba – Čerpacia stanica Shell
 • Košice – Prešovská cesta-ATC
 • Ľubotice – obytný súbor 24RD- SUNEN
 • Kružlov – Flameshoes hala
 • Drahňov – nájomné bytové domy
 • Malá Ida – I.etapa
 • Humenné – NsP – komunikácie
 • Liptovský Mikuláš – Domy Mikuláš IBV
 • Michalovce – ATC Ford
 • Košice – hala v areáli VSS
 • Gelnica – SM Fresh
 • Michalovce – Požiarna stanica

 

Rok 2013

 • Sačurov – BPS
 • Čaklov – ČOV
 • Košice – Villa domy
 • Košice – Kultúrpark
 • Košice – OC Lipa
 • Košice – Exisport
 • Košice – Urgentný príjem
 • Rožňava – OC Kaufland
 • Matejovce – BPS
 • Košice – stavebné objekty v areáli U.S.Steel
 • Bretejovce – miestna komunikácia
 • Košice – IBV Červený breh
 • Bardejov - OC Kaufland
 • Košice- HM Tesco
 • Rožňava- Biomasový zdroj tepla
 • Košice – OC Fresh
 • Košice – Šafranová záhrada
 • Cejkov – vodojem
 • Michalovce – BEL
 • Košice – OC Galéria, parkovisko
 • Košice – Popradská ul – parkovisko
 • Veľká Ida – Logistické centrum KKP Invest
 • Sokoľany – ČOV
 • Sabinov – OC Kaufland
 • Bardejov  - MAKOS
 • Košice – Lidl Predajňa potravín
 • Kechnec – Magneti Marelli

 

Okrem týchto prác sa konateľka spoločnosti zúčastnila a spolupracovala na geologických úlohách uvedených v digitálnom archíve Geofondu Slovenskej republiky Bratislave. Jednotlivé geologické úlohy je možné v archíve vyhľadať podľa mena autorky.